کامران مختاری

مدیر تولید کارخانه میم دارو

mokhtari

مدیر تولید کارخانه میم دارو
با تجربه بیش از ۲۳سال فعالیت در حوزه ساخت و تولید اشکال مختلف محصولات دارویی