محمدرضا لرنژاد

دکترای بیوشیمی/ایمونولوژی و فوق دکترای گوارش، کبد، تغذیه و بیماری پیرچشمی

دکتر محمدرضا لرنژاد
  • دکترا بیوشیمی/ایمونولوژی از دانشگاه دوسلدورف آلمان 1996-1999
  • فوق دکترا (پسا دکترا) در رشته گوارش و کبد در کلینک Gastroentroligy& Hepatology دانشگاه پزشکی دوسلدورف 2000-2004
    -فوق دکترا (پس دکترا) در رشته تغذیه و بیماری پیر چشمی در دانشگاه اشتوگارت آلمان 2004-2007
  • مدیر آزمایشگاه zet-life science کشت سلول و مهندسی بافت در اتریش 2007-2015
  • بنیانگذار، رئیس هیت مدیره و مدیر عامل شرکت پیشگامان پژوهش آناهیتا 2015 تا به امروز
    فعالیت شرکت: کشت سلولهای پیشرفته، مهندسی بافت، تست های غربالگری، تولید کیت های تشخیصی بالینی و تولید لوازم آزمایشگاهی یکبار مصرف