عبداله رمضانی

جراح و متخصص بیماری های کلیه و مجاری ادراری

ramazaniab

پزشک جراح و متخصص بیماری های کلیه و مجاری ادراری ، در طول بیش از دو و نیم دهه کار بالینی ، همواره دغدغه درمان کنسرواتیو ، سنگ های ادراری داشته و همچنین در دهه گذشته از جمله تلاش های ایشان ، مطالعه و تحقیق درمان سنگ های ادراری با پایه گیاهی بوده، با شیوع و پاندمی کووید ۱۹ و چهره منحوس و مخوف این بیماری ، در کنار سایر دوستان گروه ، به مطالعات آنتی ویرال با پایه گیاهی پرداخته ، که خوشبختانه به نتایج چشمگیری دست یافته و در کار آزمایی بالینی ، این نتایج مورد تصدیق و تایید قرار گرفت .امید است که این دست آوردها ، در راستای اعتلاء و ارتقاء علمی کشورمان ، رنجی از رنج های این مرز و بوم بکاهد .