سید علاالدین آقامیری

معاون بهره برداری کارخانه میم دارو

agamiri

معاون بهره برداری کارخانه میم دارو
کارشناسی مهندس مکانیک
کارشناسی ارشد مهندسی صنایع