ناصر محمدی

پزشک متخصص عفونی

dssdasd

پزشک متخصص عفونی مرکز قلب تهران

پزشکی عمومی از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی سال 1368

دکترای تخصصی بیماریهای داخلی عفونی از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی سال 1371

همزمان با دوران تخصص، دوره ماستری مدیریت در نظام سلامت MpH در سال 69 از دانشگاه علوم پزشکی تهران

·