فرزاد مختاری

دکتری تخصصی بیوشیمی

df

تیم تحقیق و توسعه میم دارو ، مشاور و سهامدار شرکت کندرفارما کانادا، استاد پژوهشگر دانشگاه صنعتی امیر کبیر
نویسنده کتاب “تنظیم متابولیسم با دیدگاه انسانی” و راهنمای رژیمهای غذایی درمانی برای سرطان و صرع
چاپ مقالات علمی متعدد بین المللی در ژورنالهای بین المللی ، ثبت اختراع پنج دارو در ایران و یک پتنت بین المللی در US Patent
موضوع و تخصص فعالیت: راهبری و طراحی روشهای استخراج و فرمولاسیون مولکولهای طبیعی ، متابولیک تراپی ، مدیکال فود و کارآزمایی بالینی