حسین مزدارانی

دکتری ژنتیک پزشکی و عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس

sa

پروفسور حسین مزدارانی در سال 1335 در زريندشت فیروزکوه ديده به جهان گشود. او پس از فارغ التحصیلی در مقطع کارشناسی از دانشگاه علوم پزشكی ايران براي ادامه تحصیل در مقاطع بالاتر راهی انگلستان شد و در سال 1367 به درجه دکتري ژنتیک پزشكی با گرايش سیتوژنتیک (ژنتیک تشعشع) از دانشگاه سنت اندروس نائل آمد. پس از باز گشت، از سال 1368 فعالیت هاي علمی خود را در دانشكده علوم پزشكی دانشگاه تربیت مدرس آغاز نمود و در سال 1374 به مرتبه دانشیاری و در سال 1378 به مرتبه استادي نايل آمد و همچنان به فعالیت خود ادامه می دهد. تدريس در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتري، راهنمايی پايان نامه بیش از 140 دانشجوي کارشناسی ارشد و دكتري، انتشار قريب به 320 عنوان مقاله در نشریات علمی معتبر خارج و داخل، ارائه بیش از 300 عنوان مقاله در مجامع علمی، سخنران کلیدي و مدعو و تالیف و ترجمه 22 عنوان کتاب دانشگاهی و انجام چندين طرح پژوهشی ثمره تلاش هاي وي تا کنون بوده است. ایشان از پیشکسوتان علم رادیوبیولوژی و ژنتیک ناباروری در کشور بوده و برای اولین بار روش های مختلف سیتوژنتیک و ژنتیک توکسیکولوژی را برای توسعه این علوم راه اندازی و مورد استفاده قرار دادند. از ديگر فعالیت هاي مهم علمی ايشان می توان به راه اندازي گروه ژنتیک پزشكی در دانشكده علوم پزشكی دانشگاه تربیت مدرس، راه اندازي گروه ژنتیک ناباروري در پژوهشكده رويان و راه اندازي آزمايشگاه هاي سیتوژنتیک در دانشكده علوم پزشكی دانشگاه تربیت مدرس، پژوهشكده رويان و بانک سلولی انستیتو پاستور ايران، مرکز ژنومیک دانشگاه علوم پزشكی شهید بهشتی که عضو هیات موسس آن نیز بوده اند و نیز راه اندازي آزمايشگاه و روش تشخیص ژنتیکی رويان پیش از لانه گزينی (PGD) در پژوهشكده رويان و نیز مرکز ژنتیک پزشکی سیتوژنوم اشاره نمود. صاحب امتیازي و سردبیري مجله بین المللی International Journal of Radiation Research از سال 2003 تا کنون، صاحب امتیازی و مدیر مسئول انتشارات بارش دانش، عضويت در هيات تحريريه چند مجله علمی بین المللی خارجی و داخلی، عضويت در کمیته علمی انجمن بین المللی فیزيک پزشكی (IOMP) از سال 2009 تاکنون در خصوص عوارض ژنتيكي پرتوهاي يونساز(اتمی) از ديگر فعاليتهاي ايشان می باشد.
از مهمترين دستاوردهاي علمی ايشان، برگزيده شدن در جشنواره علوم پزشكي رازي (دو دوره)؛ جشنواره خوارزمی (یک دوره)؛ جشنواره باروری و ناباروری رویان (دو دوره)، برگزيده شدن براي ترجمه و تالیف کتاب در جشنواره کتاب سال دانشگاهی دانشگاه تهران (سه دوره)، مولف اثر تالیفی برگزيده در دانشگاه تربیت مدرس، پژوهشگر برتر دانشگاه تربیت مدرس ( 5 دوره)، استاد نمونه دانشگاه تربیت مدرس (3 دوره) و انتخاب به عنوان استاد نمونه کشوری (بین دانشگاههای کل کشور) بوده است. ایشان در سال 2020 از سوی فدراسیون انجمن های فیزیک پزشکی آسیا و اقیانوسیه به عنوان فیزیکدان پزشکی برجسته و تاثیر گذار (outstanding) در منطقه آسیا و اقیانوسیه برگزیده شده اند.