شیوع میگرن در زنان

میگرن در زنان

در حدود 18 درصد زنان به بیماری میگرن مبتلا هستند که این میزان 3 برابر میزان شیوع این بیماری در مردان است. فاکتورهای مختلفی ممکن است بر این تفاوت تاثیر داشته باشند اما به نظر می‌رسد یکی از مهمترین این موارد، نوسانات هورمونی است که زنان در زندگی خود با آن روبرو است.  این تغییرات