میگرن پس از یائسگی: آیا میگرن بعد از یائسگی متوقف خواهد شد؟

میگرن در زنان شیوع بالاتری نسبت به مردان داشته که بسیاری از تحقیقات علت این موضوع را تغییرات هورمونی در بدن زنان می‌دانند. چرخه ماهانه هورمونی در بدن زنان تغییراتی منظم و هدفمند است که با طول مدت مشخصی به صورت مرتب تکرار می‌شود. در این چرخه تخمک در تخمدان به بلوغ رسیده، سپس آزاد

شیوع میگرن در زنان

میگرن در زنان

در حدود 18 درصد زنان به بیماری میگرن مبتلا هستند که این میزان 3 برابر میزان شیوع این بیماری در مردان است. فاکتورهای مختلفی ممکن است بر این تفاوت تاثیر داشته باشند اما به نظر می‌رسد یکی از مهمترین این موارد، نوسانات هورمونی است که زنان در زندگی خود با آن روبرو است.  این تغییرات