انواع سردرد: مروری کوتاه بر انواع شایع سردرد

سردردها یکی از شایع‌ترین مشکلات یا علایم پزشکی هستند که ممکن است نشانه‌‍ای از یک مشکل گذرا یا یک بیماری زمینه‌ای پیچیده باشند. هر فردی در زندگی خود بارها و بارها انواع سردرد را تجربه کرده است. در انواع گذرای سردرد حتی نوع سردرد نیز اهمیتی ندارد و ممکن است با یک مسکن ساده سردرد…