سینوزیت و میگرن: تفاوت سردرد سینوسی و میگرن

نشانه‌های سردرد میگرنی و سینوزیتی شباهت‌های زیادی با یکدیگر داشته و به همین دلیل در اغلب موارد میگرن به عنوان سینوزیت تشخیص داده شده و بیماری به مسیر درمانی نادرست هدایت می‌شود. شاید برای شما جالب باشد که بدانید که: اغلب موارد میگرن در مراحل اولیه تشخیص به عنوان سینوزیت شناخته می‌شوند. در یک مطالعه…