سردرد ناشی از سوء مصرف دارو

سردرد ناشی از سوء مصرف داروی مسکن ( MOH )

یکی از بیماری‌های شایع در کشور ما سردرد ناشی از سوء مصرف داروی مسکن هست. این بیماری عجیب و بسیار شایع به صورتی سردردی شدید در پشت سردرد اصلی شما پنهان شده و در مسیر درمان سردرد شما اختلالاتی ایجاد خواهد کرد. این سردرد درمانی جدا از سردرد اصلی شما داشته و داروهای درمان کننده…