ct7 شرکت دانش بنیان میم دارو - هایپرترمیا

بررسی تاثیر هایپر ترمیا بر توانمندی های شناختی

داوطلب سالم خانم و آقا 18 تا 59 سال

دوره درمان 4 هفته ای هر هفته 3 جلسه بخور رایگان