ct4-2 شرکت دانش بنیان میم دارو - کارآزمایی بالینی حافظه

بررسی تاثیر عصاره آبی گیاهی بر حافظه

شرایط :
هر هفته 3 جلسه بخور 30 دقیقه ای
مدت طرح حداقل 4 و حداکثر 16 هفته
داوطلب سالم، خانم و آقا 18 تا 59 ساله