دپارتمان بازرگانی

هدف: مدیریت فروش محصولات و خدمات هولدینگ میم دارو و توسعه ی بازار هدف آن


از ابتداي سال 96 واحد بازرگاني هلدينگ ميم دارو با هدف شناسايي بازار فروش محصولات و خدمات شرکت ميم دارو راه اندازي شد. در اين مدت، با ايجاد دو بخش اساسي در دپارتمان بازرگاني فرايند فروش محصولات، پشتيباني فروش و بازاريابي آن صورت مي گيرد که در ادامه با آنها آشنا خواهيم شد.


4-1 سازمان فروش محصولات توليدي:
سازمان فروش محصولات شرکت ميم دارو با مدل عملکردي فروش داروي ميگرن کات از دي ماه سال 96 تشکيل و به فعاليت مشغول شد. در اين مدت، با فروش قريب به 25 هزار عدد اسپري ميگرن کات توانست به مدل مناسبي از تعامل با داروخانه ها، پخش هاي محلي و کشوري برسد.

 

4-2 کمپين تبليغاتي داروهاي توليدي:
دپارتمان بازرگاني جهت فرايندهاي بازارسازي و بازاريابي محصولات شرکت ميم دارو با تشکيل تيم آموزش ديده، طي 3 ماه فعاليت کاري موفق به مديريت و انجام 3 همايش بزرگ و معتبر داخلي و هماهنگي يک همايش بين المللي (آذرماه-آلمان) شد. تشکيل تيم آموزش ديده نمايشگاهي، کارشناسان بازاريابي مسلط به محصولات و ايجاد تعاملات موثر و مستمر بين شرکت و ساير شرکت ها و اصناف مرتبط از موفقيت هاي اين تيم جوان اما با تجربه است.